10-13 czerwca 2019

Akcja „Czas Przedsiębiorców” w Telewizji Republika

Razem walczmy o przyjazne otoczenie dla biznesu

Telewizja Republika rozpoczyna akcję „Czas przedsiębiorców”. Pomożemy wam dotrzeć do decydentów, w waszym imieniu przedstawimy największe problemy i propozycje ich rozwiązania. Wyślijcie nam maila, albo nagrajcie filmik - jesteśmy po waszej stronie. W Polsce jest już ponad 2 miliony przedsiębiorstw, a osób pracujących na własny rachunek jest w sumie prawie 3 miliony. Biorąc pod uwagę, że wszystkich aktywnych zawodowo mamy 16,5 mln obywateli, to jak łatwo policzyć, na własny rachunek pracuje prawie co piąty z nas. Oczywiście nie wszyscy sami wybrali tę drogę, całkiem spora liczba działa w takiej formie, choć pewnie wolałaby zwykły etat, z gwarantowanym płatnym urlopem i zasiłkiem chorobowym większym niż minimalny. Ale tak czy inaczej są oni przedsiębiorcami i oczekują, że rząd zapewni im jak najkorzystniejsze ramy dla prowadzenia działalności. Tymczasem kolejne rządy z jednej strony rzeczywiście wprowadzają różne rozwiązania korzystne dla firm, a jednocześnie w innych aktach prawnych utrzymują różnego rodzaju ograniczenia i hamulce, a czasem nawet wprowadzają nowe. Obecny rząd PiS wprowadził szereg rozwiązań korzystnych, szczególnie dla małych przedsiębiorców, jak choćby zerowy ZUS na start, czy niższy CIT dla najmniejszych, ale jednocześnie uszczelniając system podatkowy nałożył szereg nowych obowiązków i rozwiązań, które utrudniają im funkcjonowanie. Najważniejszym aktem prawnym uchwalonym w tej kadencji Sejmu jest niewątpliwie Konstytucja dla Biznesu, m.in. powołująca instytucję Rzecznika MŚP. Oczywiście inne są problemy największych korporacji, inne małych i średnich firm, a jeszcze inne mikrofirm. Wychodzimy z założenia, że duże firmy sobie poradzą, zawsze łatwiej było im docierać do władz - bezpośrednio, albo poprzez lobbystyczne organizacje branżowe. Dlatego chcemy oddać głos firmom średnim, małym i najmniejszym. Pamiętajmy, że to aż 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce, które wytwarzają prawie połowę PKB i zatrudniają prawie 70 proc. osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Ich znaczenie dla gospodarki jest więc ogromne, ale ich głos jest często słabo słyszany. Dlatego Telewizja Republika postanowiła zebrać opinie małych i średnich przedsiębiorców, ich propozycje zmian i ułatwień, i przedstawić je decydentom.
© czasprzedsiebiorcow.pl 2019